DE REIS VAN JE LEVEN
Onderweg met God
WELKOM

Een log vol met bijbelstudies, informatie, muziek en wat ons zo dagelijks bezig houdt

Laatste artikelen

Het is al 11 Maart, dat betekent dat de Lente  er aan komt.

Je kan t al voelen in de lucht.

Heerlijk, de dikke kleding kan uit, dan voel ke je wat luchtigen he?

Mijn verhuizing komt dichterbij, ik vermoed,  hoop, verwacht in Mei te verhuizen, zo maar n gevoel,

slaat nergens op hoor!

Al veel voorbereidingen gedaan, al veel spullen af gegeven, ook n deel al met de rommelmarkt mee gegeven!

Al veel kleren ingepakt, al n aantal verhuisdozen gevouwen.

Deze week n oud kastje opgeknapt met beits,

ook mijn oude eettafel van n nieuwe beitslaag voorzien.

En zo nog t een en ander opgeruimd en uitgezocht en alle paperen klaargelegd die ik nodig heb.


Wel n gedoe hoor allemaal, maar er komt n eind aan lol

MJ
Reacties (3)

De boodschap van Jezus

 

Meteen aan het begin van zijn evangelie vat Marcus de boodschap van Jezus samen in zijn eigen woorden: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen.

Bekeert u en gelooft het evangelie" (Marcus 1:15).

De rest van wat Jezus vertelde, is eigenlijk de uitleg en de illustratie van deze ene zin.

"De tijd is vervuld" zei Jezus.

Zijn toehoorders wisten onmiddellijk welke tijd hij bedoelde.

Eeuwenlang hadden de mensen uitgezien naar de Messias, die bij zijn komst alles recht zou zetten wat scheef was gegroeid in hun volk en in hun eigen leven.

Natuurlijk waren er mensen die niet veel meer wilden dan het herstel van de joodse onafhankelijkheid en het vertrek van de gehate Romeinen.

Maar er waren er ook die voelden dat het dieper ging.

Ze erkenden dat ze in geestelijk opzicht lamgeslagen waren en dat ze iemand nodig hadden die hen hielp om weer te doen wat goed was.

Ze wilden de stukken van hun bestaan bij elkaar rapen en er weer iets goeds van maken.

Zodat zij zelf in hun eigen leven ook weer iets konden laten zien van zingeving en zegen.

Het verhaal van Jezus laat zien dat dit de mensen zijn voor wie de tijd werkelijk vervuld is.

De mensen die niet meetellen, onderdrukt, terneergeslagen en ontmoedigd...zij hebben een speciale plaats in Jezus' hart.

Tollenaars, prostituees, lepralijders, geesteszieken, maar ook kinderen en gewone handwerkslieden - dit zijn de mensen voor wie de tijd vervuld is.

Hun pijn en lijden blijft niet onopgemerkt.

Hun geroep is gehoord.

Hun levens kunnen veranderen.

Reacties (5)

Pesach overdenking

 

Ik heb 2 jaar geleden afscheid genomen van de messiaanse beweging, simpelweg omdat ik t niet meer eens was met de leer waaronder ik 5 jaar zat.

Helemaal terug naar t reguliere Christendom waar ik uit kwam 7 a 8 jaar kom ik niet meer, maar ook de messiaanse beweging

is mij niet helemaal juist gebleken.

Die 5 jaar hebben we danig uit de wat gemaakt, en ik durf te beweren dat ik gehersenspoeld ben vooral de laatste paar jaar daar.

 

 

Binnen het Christendom zoals ik t ken, mis ik wel iets,

maar bij t messiaanse denken ervaar ik veel dingen die niet klopt.(mijns inziens)

Ik krijg al lang t gevoel dat ik vlees noch vis ben!

Voel me 2 slachtig en dat voelt niet goed.

Bij Christenen heb ik steeds de neiging om messiaanen te moeten verdedigen en andersoms voel ik steeds het verwijt van de messiaanen aan t adres van de Christenen.

Dat maakt dat ik niet ten volle kan gaan voor 1 van beide.

 

Ik heb lang gedacht dat ik er tussendoor kon manoevreren,

Maar dat werkt op lange duur niet.

Maar ik kan t toch niet laten mee te doen met de discussies met als gevolg dat ik te sterke uitspraken doen tegen diverse mensen.

En ik wil niemand beledigen of kwetsen,

want ik mag jullie graag en met sommige heb ik wel n fijne vriendschap gesloten.

 

De video’s die ik regelmatig bekijk geven me n duidelijk beeld van wat ik geloof en wat niet.

De stukjes die ik schreef hier en daar en die ik heb gedeeld met jullie laten zien wat ik geloof .

 

 

Ik geloof wel in Shabbath en de feestdagen van God, maar hoe die gezien en gevierd worden , is niet niet de manier hoe ik dat zie in t licht van de komst van Jezus……..

Zijn komst is de vervulling(nee niet om af te schaffen)van alle 7 feesten, die feesten zijn bedoeld om uit te kijken naar de beloofde Verlosser, elk feest gaat over voor n deel van God’s plan, en vanaf t moment dat Jezus dat vooruitkijken vervuld heeft, geleefd heeft naar dat voordeel,is er wat veranderd……..

Het is niet meer het verwachten door alle rituelen, niet meer verwachten door t oude priesterschap, niet meer door t model wat God gaf aan Mozes, waardoor Israel moest leven “op straffe van!”

De straf is gedragen, Het Lam geslacht, door Zijn dood en opstanding zijn onze zonde vergeven,

Het gist wat voor zonden staat is verwijderd,

voor eens en altijd!

Dat gist was n beeld, en n beeld van iets verdwijnt als t echte is gekomen.

Net zoals de tabernakel en/of tempel er niet meer is, dat waren ook beelden, als voorloper voor t echte werk.

Net zoals de priesters, ook voorlopers waren.

Delen van de wet zijn ook ophouden te bestaan,

En dat allemaal door de vervulling door Jezus.

En zo was t ook ooit bedoeld, tekenen, voorafschaduwingen,

Beelden, symbolen, al deze dingen verwezen ooit naar de belofte dat er n Messias zou komen.

 

 

 

Joh 1:29  Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

 

Jezus zou dus de zonden der wereld wegnemen,

En we weten dat Hij dat deed door geboren te worden, te sterven en weer op te staan, dat was t plan dat al bekend was bij God voor de schepping!

 

Dus niet de ceremoniele wet, niet door alle rituelen en ingestelde gewoontes, dus ook niet door alle gewoontes rond Pesach, (ook niet t gist verwijderen en t huis gistvrij maken!)

 

Om al deze redenen vier ik Pesach niet op de manier zoals de joden en messiaansen doen!

Reacties (3)

HET KRUIS… 


voor velen n dwaasheid, voor anderen n struikelblok.

Het verdeeld de geschiedenis van de mensheid in twee periodes, Maar ook de mensheid zelf wordt er door verdeeld.

En voor miljoenen een zegen.

Een zegen, want het herinnert ons aan de Redder van de mens.

De mens die aan t begin van de schepping zijn doel miste,

door ongehoorzaamheid.

 

Deze gebeurtenis had gevolgen voor mens en dier,

maar ook voor de natuur. Alles raakte in verval.

Van: "Alles was zeer goed" tot " doornen en distels".

Met het kruis kwam een einde aan een periode en tegelijk

was het een nieuw begin.


Genade in actie, Vergeving ingesloten,

ommekeer voor de mensheid.

Onschuld werd aan t kruis genageld,

tranen uitgegoten door omstanders.

Triomf bij de aanklagers, ongeloof bij gelovigen.

Hoe kon dit gebeuren?

De man op wie alle hoop gevestigd was, hoop op vrijheid en zelfbeschikkingsrecht.

 

Een nieuw koninkrijk verwacht,

de bodem ingeslagen door de dood.

Maar de dood had niet het laatste woord.

Want door de onschuld aan dit kruis te slaan,

werd de schuld betaald en stond de hoop op.

De dood verslagen, als belofte aan velen.

De vijand zijn macht ontnomen,

Zodat alles weer "zeer goed"kon zijn.

En de koning der koningen Zijn plaats in kon nemen. Reacties

 

Wat is een Christen?

 

Een Christen is een mens die beseft:

 

Dat er EEN God is.

Dat die God schepper van hemelen en aarde is.

Dat die God mens en dier schiep en

de wereld tot bewoning voor hen maakte.

Dat God die bewoning zeer goed gemaakt had.

Maar dat de mens ongehoorzaam was

en daarom uit hun paradijs gestuurd werd.

Dat God voor n verzoenings oplossing heeft gezorgd.

Dat deze verzoening enkel door Jezus Christus is.

Jezus is DE weg, DE waarheid en HET leven.

De bijbel vertelt ons het hele verhaal,

vanaf den beginnen tot aan de voleinding van God's plan.

Reacties

We zijn allemaal reizigers , soms lopen we n tijd samen op,

soms moeten we even stoppen door omstandigheden,

Ik wens alle reizigers God  's zegen.

 

 

Na een hele tijd stilte van mijn kant,

ben ik t een en ander aan te verwijderen op mijn site.

Na allerlei problemen(die nu opgelost zijn)heb vanaf 1 jan. een betaalde site op Punt.nl 

En net zoals 1 jan. een nieuw begin is voor velen,

leek t me dat ook wel goed.

Wel wil in mijn site meer divers maken,

mijn Kattenfamilie heeft er ook n plekje gezonden,

ik heb alle andere punt sites heb verwijderd,

t werd te rommelig in mijn hoofd.

Ik heb nog steeds moeite met taal. woorden etc,

ook al gaat t wel beter nu.

Ook weet ik niet meer precies hoe ik plaatjes "plak"en in t beheer kom ik ook dingen tegen waar ik niet goed raad mee weet. Dus houd ik t maar simper.

 

Dus wel enige verandering, maar mijn site blijft wel n christelijke kleur hebben!

Ik begin langzaamaan wel weer te proberen nieuwe stukjes te schrijven,

en ook vind ik leuk om af en toe reacties te krijgen en contact te houden met andere christenen,

vanuit welke hoek ook, maar nog steeds bewaak ik alles wat er binnenkomt,

rommel en onzinnige strijd beland dus gewoon weer in de prullebak.

 

Een nieuw begin, 4 jan. 2014 

MJ

 

Reacties

Afbeelding

 

3 of een rij

Mijn 3 lievertje.


 


Reacties

Er is veel gebeurd het laatste jaar.

Maar ik ben bijna aan t eind van dit jaar.

Nog 2 weken en de revalidatie zit erop!

Daarna is t bijna zover, Ik ben een AOW-er.

Met allerleibijkomende voordelen.

De laatste loodjes zoals dat men noemt.

En die zijn er nog wel, het een en ander regelen en afwerken,

me in schrijven voor medische Fitness,

om niet helemaal in een gat te vallen, want het laatste jaar was wel

intensief en vermoeiend.


Het laatste nieuws:


Vandaag ging t testen wel goed!

Alle goeie dingen in 3-en lol.

Lang gesprek met de KNO arts gehad en de uitslag natuurlijk.

Ik heb goeie nieuws!!!
Ik hoor dus meer dan we dachten,
geen 40% en maar 10%,
maar links 60% en rechts 50%.

En nog meer nieuws!
Ze gaan me wel hoor toestellenen aanmeten...........
De arts noemde t, je oren zijn zorgkindjes.
Ik mag nu naar n speciale hoor studio, met begeleiding etc.
En de problemen die er komen met mijn ecxeem probleem
gaat de KNO arts verhelpen n paar keer per jaar.

Ik ben opgelucht, want over n tijdje zal ik weer alles kunnen komen
en ik hoef dan niet 10 keer zeggen: wat zeg je en nog n keer!

Blijft nog een probleempje:
Het ziekenfonds betaalt maar n deel(weliswaar t grootste deel)
dus ik moet er voor gaan sparen de komende maanden, vanaf eind sept.
Dus nog zo'n 4 a 5 maanden wachten, maar dan krijg ik de hoor toestellen.

Weer iets wat tot een goed eind komt.


MJReacties

Wat betreft het "puntlog",

Mijn log blijft, wel even inventariseren, wat er weg kan en misschien nieuwe verhalen gaan schrijven, want het typen gaat inderdaad beter.

Ook ga ik mijn kattendagdagboek ben ik al het overzetten, naar dit log.

Om te bewaren, want mijn 2e log(de katten) ga ik verwijderen, ik weet nog niet wat ik met mijn "dierentuin ga doen.

Misschien wel een geheel nieuw maken bij een andere provider.

Veranderingen zijn goed, zeker na mijn ziekte, ook omdat ik binnenkort 65 hoop te worden, ik ben dan een AOW-er lol.

Over 6 weken ben ik klaar met mijn revalidatie/therapy.

Dus gaan er t een van ander veranderen,  veraderingen te goede hoop ik.

Dus ik blijf in the picture en jullie horen nog van me!

 

MJ

Reacties (4)

Vandaag weer naar de dienst geweest, ik ben nu de laatste 2 maanden, al 4 keer geweest. Na 6 jaar niet meer bij de Baptisen te zijn gekomen.
Wilde n aantal keren gaan, omdat ik van 1 keer niet zeel kon zeggen.
En ik moet zeggen, goede preken gehoord, preken om van te denken en ze waren erg bijbels.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat binnen de EBG ik wel enkele verschillen in de "leer"
tegen kwam, maar geen verschillen waar ik niet mee kan leven.
De punten waar ik t niet mee eens kan zijn, corrigeer ik voor mezelf zoal ik het tot nu zie en begrijp.
In vergelijk met de "messiaaanse leer"zoals ik die 5 jaar lang had meegekregen heb,
voel ik me meer thuis in de Christelijke omgeving, en dat na rijp beraad.

Het messiaanse aspect blijf ik en de oudtestamentische waarheid blijft me voor meer onontbeerlijk, voor mij is het de hele bijbel en niets minder dan hele bijbel.
Daar waar ik die mis, in de Christelijke overtuiging, zal ik t niet nalaten om die gaten blijven delen mijn mede gelovigen, net ik zo de gaten binnen de Messiaanse leer aan zal kaarten met anders denkene.

God is groter dan het hoekje waar wij als mens Hem in willen stoppen.
De Geest spreekt alles talen en getuigt met onze geest op een manier die wij niet helemaal kunnen bevatten.
Na 26 jaar heb ik veel geleerd over God en bijbel, en ik leer nog bij, 
maar ik moet ook dingen AF-leren.

Starheid en t gebrek van liefde is de ergste vijand van ons geloof in God!
Daarom....laat (God's) liefde de motor zijn waardoor wij leven en bewegen. 

Marie-Jose 
Tilburg 16-06-2013

Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl